Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása; azonosító száma: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064 

Összefoglaló

A pályázó szervezet bemutatása:

 

A Köröm és térségének szennyvízelvezetése és –tisztítása c. projekt pályázója az Onga, Gesztely, Hernádkak, Berzék, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri, Ónod, és Köröm települések önkormányzatai által alapított (jogi személyiséggel nem rendelkező) Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás.

 

(A 86/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról alapján a Körömi agglomerációnak része még Hernádnémeti, de a jelen projektben nem kívántak részt venni).

 

Jelenlegi szennyvízkezelési helyzet bemutatása:

 

2000 évben a jelenlegi társulás tagönkormányzatai – Onga, Gesztely, Hernádkak, Berzék, Sajóhídvég, Köröm, Sajólád, Sajópetri, Ónod – Hernádnémetivel kiegészülve közös erővel (pályázati forrásból) megvalósították a szennyvízcsatorna hálózatot.

A csatornahálózat Köröm településen lévő szennyvíztisztító telepre szállítja a szennyvizet.

A szennyvízbekötések száma folyamatosan növekszik, de még így is éppen a gazdaságos csatornázottság határán van több település esetén is, ami a szállítási időre, így a csatornában való tartózkodási időre kedvezőtlen hatással van. Ez a szállított szennyvíz kondíciójának jelentős romlásához vezet, ami részben kellemetlen szaghatást okozhat, másrészt az üzemeltetési költségek növekedését eredményezi.

Újharangod településrész (Gesztelyhez tartozik) esetében a kommunális szennyvíz nagy része szakszerű tisztítás nélkül közműpótló berendezésekből kiszivárogva a talajba kerül, illetve zárt szennyvíztározó medencékben tárolják.

A meglévő csatornahálózat műszaki állapotára jellemző, hogy a szennyvízátemelők építészeti és gépészti berendezései az erős gázképződés hatására tönkrementek, a rendszer regionális átemelőinek teljes felújítását üzembiztonsági okok miatt az üzemeltető elvégezte. Ezek a felújítások tartalmazták a műtárgyakban belső saválló vakolat készítését, a szivattyú megvezető csövek, Q-N idomok, szivattyútalpak, nyomócsövek, úszókapcsoló tartó szerelvények cseréjét.

A csatornahálózaton gyakoriak a dugulásból eredő üzemzavarok, melyek jellemzően a csatorna nem rendeltetésszerű használatából, és a szennyvíziszap kiülepedéséből adódnak.

Azon lakosok, amelyek nem kötöttek rá a hálózatra, egyedileg, emésztő, illetve szikkasztógödrök alkalmazásával oldják meg szennyvizük összegyűjtését. A szennyvíztisztító telep elvileg alkalmas TFH fogadására, azonban a rossz hatásfok miatt jelenleg nem fogad.

 

Megvalósítandó projekt bemutatása:

 

 

Szagtalanítás:

 

A műszaki megoldás célja egyrészt, hogy a szaghatások kialakulását rendszeren előzzük meg az átemelő műtárgyaknál telepített – szabályozott nitrátadagoláson alapuló – LIMNO-MOB típusú berendezés segítségével. Az adagoló berendezés vezérléséhez a nyomóvezetékek végénél a fogadóaknákban H2S mérő kiépítésére van szükség. A mérők telepített rendszeren keresztül kommunikálnak az adagolóberendezéssel, és a berothadás mértékétől függően szabályozzák az adagolandó vegyszermennyiségét.

Másrészt további cél, hogy az átemelőknél – a vegyszeradagolás ellenére – képződő bűzös gázokat helyben beépítendő biofilterekkel semlegesítsük megszüntetve ezáltal a lakossági irritációt.

 

Újharangod csatornázása:

 

Az Újharangod településrészen gravitációsan összegyűjtött szennyvizeket a Rózsa utca É-i végén telepítendő szennyvízátemelő továbbítja Gesztely belterületén már megépült szennyvízcsatorna hálózatba.

 

Épül összesen:

 

 

Körömi telep fejlesztése:

 

A tervezett szennyvíztisztítási technológia megnevezése: ún. ötlépcsős Bardenpho eljárás (anaerob-anoxikus-oxikus-anoxikus-oxikus terek), amely eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval, utónitrifikációval, utódenitrifikációval és részleges biológiai foszforeltávolítással.

A biológiai tisztítás kiegészítésre kerül szimultán kémiai foszforeltávolítással. Az aerob rendszerekben eltávolítható a nyers szennyvíz szervesanyag tartalma, anoxikus rendszer közbeiktatásával pedig a szennyvíz nitrogén tartalma is lecsökkenthető.

Az alkalmazott biológiai rendszer 5 lépcsőből áll. Anaerob, anoxikus, oxikus, anoxikus, majd oxikus egymást követő lépcsőkből. A levegőztető reaktort követő második anoxikus medencében a maradék nitrát eltávolítása zajlik. Az utolsó levegőzetett reaktortérben a maradék ammónium nitrifikációja, illetve a nitrogén gáz buborékok kiűzése (stripping) történik.